КНИЖКОВА  ПАЛАТА УКРАЇНИ
(До ювілею Книжкової палати України)
Sep 23, 2023
Please join us at
St Peter's Hall
images1.jpg
images.jpg12.jpg
images.jpg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.jpg
images.jpg12.jpg
 

Книжкова палата України  –

це  державна наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності.

 

Заснована 24 січня 1919 року відповідно до Закону про утворення Головної Книжної Палати в м. Києві, ухваленого Радою Народних Міністрів і затвердженого Головою Директорії В. Винниченком.

Підпорядкована Державному комітету телебачення і радіомовлення України, яка керується у своїй діяльності законодавчими та нормативними актами України, наказами Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Статутом.

Книжкова палата України  створена з метою забезпечення інтересів держави у нарощенні інтелектуального та інформаційного потенціалу, сприяння розвитку національної культури, науки, освіти, книговидавничої та бібліографічної справи; комплектування й зберігання всієї друкованої продукції – документальної пам’яті України; проведення наукознавчих, книгознавчих та бібліографічних досліджень.

 

 

Фонди Книжкової палати України налічують понад 14,6 млн. примірників усіх видань, опублікованих в Україні за останні 100 р. , у тому числі майже 1,1 млн. книг, близько

1,1 млн. примірників газет, понад 400 тис.  інших періодичних видань, близько 2 млн. текстових аркушевих видань, а також автореферати дисертацій, образотворчі, картографічні, нотні, електронні та інші видання. 

       19.02.2019 о 10.00 в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" відбулася прес - конференція "Книжкова палата України зустрічає

100 - річний ювілей масштабним проектом з оцифровування фонду".

 
 

 

СПИСОК  ДЖЕРЕЛ  ІНФОРМАЦІЇ

1. 

1.  Васильєв О. Інформаційні продукти та бази даних Книжкової палати України / О. Васильєв // Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журнал / Книжкова палата України. – 1997. – № 10. – C. 10–14.

2.  Гуцол Г. Новітні розробки у галузі інформатизації Книжкової палати України / Г. Гуцол // Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журнал / Книжкова палата України. – 2006. – № 4. – C. 29–34.

3.  Нелепина Г. Книжная палата Украины: История создания, проблемы и перспективы развития / Г. Нелепина // Книжное обозрение. – 1999. – № 3. – C. 11–13.

4.  Низовий М. Організація української Книжкової Палати і початок ії статистичної роботи / М. Низовий // Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журнал / Книжкова палата України. – 1999. – № 3. – C. 22–23.

 

5.  Сенченко М. І. Книжкова палата України. Історія і сьогодення / М. І. Сенченко. – К. : Книжкова палата України, 1999. – 159 с. : іл. – До 80-річчя Книжкової палати України.

 

 6.  Сенченко М. І. Книжкова палата України. Історія і сьогодення / М. І. Сенченко. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Книжкова палата України, 2004. – 164 с. : іл. – До 85-річчя Книжкової палати України.

 

 7.  Сенченко М. І. Проблеми Книжкової палати України і вітчизняного книговидання – 2012 рік / М. І. Сенченко // Вісник Книжкової палати : наук.-практ. журнал / Книжкова палата України. – 2013. – № 1. – С. 3–7.

8.  Федотова О. Спецфонд книжкової палати України: передумови створення, шляхи еволюції та характеристика з позицій сьогодення / О. Федотова // Вісник книжкової палати : наук.-практ. журнал / Книжкова палата України. – 1999. – № 11. – C. 28–32.

 9.  Чухно Н. До 80-річчя з дня заснування книжкової палати України / Н. Чухно // Вісник книжкової палати : наук.-практ. журнал / Книжкова палата України. – 1998. – № 1. – C. 5–8.

 
Lit_obrazotv_vydan_1.jpg
Lit_kartog_vydan_3.jpg
Lit_not_1.jpg
Lit_knyg_1.jpg
Lit_avtoref_1.jpg
kalendar.jpg
DRUK UKRN-1.jpg
dovidkovi100.gif
Lit_journ_statey_1.jpg
visnyk.jpg